Imeachtaí agus Ceardlanna

Siompóisiam Radharc an Chalaidh: Oidhreacht Chultúrtha Mhuirí a Dhoiciméadú

26 Aibreán 10rn-6in
Músaem Litríochta Éireann, Ionad Joyce Naughton UCD, 86 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2
agus ar líne.

Chun áit a chur in áirithe cláraigh anseo le do thoil:

https://www.eventbrite.com/e/harbourview-symposium-registration-293993070187

Reáchtáladh Ceardlanna Pobail ag ceithre chuan:

1. Béal an Dá Chab, Contae Chorcaí an 7 Samhain 2021 ag 10:30-12:00 meánlae

2. Cé Gyles, Contae Lú an 30 Eanáir 2022 ag 3:00-4:30i.n.

3. Porthgain, Pembrokeshire an 3 Feabhra 2022 1:30-3.30i.n.

4. Newport, Pembrokeshire an 4 Feabhra 2022 2:00-4.00i.n.

Siompóisiam ar líne

Bhí sé ar siúl ar 7 Deireadh Fómhair 2021