Gweithdai Iwerddon

Rhes o dai ar hyd y pier yn Ballydehob, Swydd Corc, d.d. (Fergus O’Connor, OCO 163, trwy garedigrwydd Llyfrgell Genedlaethol Iwerddon)

Gweithdai yn Ballydehob, Swydd Corc, ar 7 Tachwedd 2021 ac yng Nghei Gyles, Swydd Louth, ar 30 Ionawr 2022

Byddwn yn cynnal gweithdy cyhoeddus yn Ballydehob, Swydd Corc, ym mis Tachwedd ac yng Nghei Gyles, Swydd Louth, ym mis Ionawr. Byddwn yn defnyddio delweddau digidol i greu modelau 3D o’r harbyrau. Bydd arbenigwyr arolwg o ARC Architectural Consultants a Leica yn ymuno â ni, a fydd yn dangos technegau sganio laser proffesiynol a thechnegau arolygu drôn yn ogystal â thechnegau ffotograffig syml ar gyfer dogfennu harbyrau gan ddefnyddio ffôn symudol neu gamera.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, anfonwch e-bost at: elizabeth.shotton@ucd.ie ac atodwch fersiwn wedi’i chwblhau o’r ffurflen hon ar gyfer pob gweithdy (lawrlwythwch naill ai dogfen PDF neu ddogfen Word):

Bill Hastings cyflwyniadau: