Ceardlanna na hÉireann

Sraith tithe feadh na cé ag Béal an Dá Chab, Co. Chorcaí, n.d. (Fergus O’Connor, OCO 163, le caoinchead ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann)

Ceardlanna ag Béal an Dá Chab, Contae Chorcaí an 7 Samhain 2021 agus ag Cé Gyles, Contae Lú an 30 Eanáir 2022

Beimid ag óstáil ceardlann poiblí ag Béal an Dá Chab, Contae Chorcaí i mí na Samhna agus ag Cé Gyles, Contae Lú i mí Eanáir. Beimid ag caint faoi stair an chuain agus conas is féidir leat é a dhoiciméadú ag úsáid íomhánna digiteacha chun samhlacha 3T den chuan a chruthú. Beidh saineolaithe suirbhé in éineacht linn a léireoidh scanadh gairmiúil agus teicnící grianghrafadóireachta simplí ag úsáid fón póca nó ceamara. Beidh seimineár gréasáin ar líne á reáchtáil againn an tseachtain roimhe chun treoracha mionsonraithe a thaispeáint duit ar theicnící eile is féidir leat a úsáid, agus cuirfear treoracha PDF ar fáil ina dhiaidh sin.

Más maith leat a bheith rannpháirteach, seol ríomhphost chuig: elizabeth.shotton@ucd.ie agus ceangail leagan comhlánaithe den fhoirm seo le haghaidh gach ceardlainne (íoslódáil PDF nó doiciméad Word):

Bill Hastings cur i láthair: