Gweithdai Cymru

Gweithdai Porth-gain a Pharrog Trefdraeth 3 a 4 Chwefror 2021

Ym mis Chwefror 2022 fe wnaethom gynnal gweithdai cyhoeddus ym Mhorthgain a Pharrog Trefdraeth yn Sir Benfro gan ddefnyddio delweddau digidol o ddrôn ac o gamerâu cyfranogwyr i greu modelau digidol 3d o’r harbyrau.  Ymunodd yr arbenigwr geomateg, Dr Luigi Barazzetti o’r Politecnico di Milano â ni.

Gweithdy yng Clwb Cychod Trefdraeth 4ydd Chwefror 2022

Cliciwch yma am Sgan Laser Daearol o’r Awyr o Harbwr Porth-gain (O. Prizeman ac S. Rhode, 2021)